Dannebrog UK flag

spacer  

OBS: Vil du hellere se vores sider på dansk, så indstil din browser til dansk som foretrukket sprog eller klik på Dannebrog ovenfor.

Danske sider

The text messaging (SMS) service at SMSnu.dk

OBS: No signup fee. No recurrent fees. You only pay for each text message sent.
Danish company in the text messaging business since 2001

Currently only in Danish language Danske sider

Hvad tilbyder vi?
Klik og se de forskellige funktioner og anvendelser til højre.
Nedenfor listes forskellige basisfunktioner i systemet:
 • afsendelse af SMS til ind- og udland, både enkeltvis, til mindre grupper og i større mængder
 • modtagelse af SMSer via nøgleord
 • new Chat mellem email og mobil via SMS
 • afsendelse på bestemt tid/dag (fx fødselsdagshilsen eller husk mødet/aftalen fx patienter)
 • opret og send til grupper
 • til- og framelding til grupper via SMS
 • opsplitning af en besked i op til 9 SMSer
 • kvittering og kopi af afsendt SMS kan sendes til e-mail adresse
 • filtrering af beskeder, så fx. samme besked ikke sendes til samme telefon flere gange i træk
 • grupper kan importeres fra fx. Microsoft Outlook vha. kommasepareret fil
 • afsendelse af SMS og gruppeopdatering kan ske via e-mail

De tekniske muligheder er beskrevet i dette dokument SMSteknik.pdf

    
newChat mellem email og mobil

Ved at kombinere et nøgleord og afsendelse af SMS kan man lave en form for chat mellem en mobiltelefon og en emailadresse, som fx kan bruges i en helpdesk-funktion

Kunden sender en SMS med et nøgleord til vores GSM-modem.
Beskeden videresendes til den tilknyttede emailadresse.
Der svares på emailen (SMSen) og svaret udsendes som en SMS
Kunden svarer på den modtagne email osv.

Det vil også være muligt at starte dialogen ved at sende en email (SMS) til kundens mobiltelefon.

newEmail som SMS til mobil og svar tilbage

Emails kan sendes til et vilkårligt mobilnummer som SMS.
Et svar på SMSen sendes til din emailadresse (ved afsendelse fra vores hjemmeside) eller til den emailadresse, som emailen er sendt fra.

 • Stærkt filter på emails (afsender og emne), så man kan acceptere eller blokere emails
 • Antal SMS, der genereres ud fra emailen kan man selv bestemme
 • Man kan sende til et vilkårligt antal mobiltelefoner
 • Man kan sætte sit eget mobilnummer på som afsender

Man kan bruge produktet

 • ved viderestilling fra sin emailkonto
 • ved tilmelding til en emailservice med sine SMSnu.dk emailadresser
Billig SMS til udlandet fra din mobil

Send SMS til udlandet fra din egen mobiltelefon gennem vores system til en lav pris.
Modtageren vil se SMSen, som om den kom direkte fra mobilen, og der kan svares normalt på den.
Prisen er kr. 1,00 + dit selskabs SMS-pris til vores nummer (= fx. kr. 1,25).

Tilmeld dig her: http://smsnu.dk/bestil

Hvordan gør man ?

Man sender en SMS til 60 67 05 00 med fx. følgende indhold:

+4712345678 Hej. Hvordan går det deroppe i Norge ?

Man starter med samme nummer, som man ville taste ind på sin mobil dvs. et plus-tegn og landenummer og mobilnummer. Derefter et blanktegn og så teksten man vil sende.

Betingelsen er, at man lægger de mobilnummre, som må bruge ens konto til dette, ind i vores system. Det vil kunne gøres efter login på vores hjemmeside.

Man opretter en gruppe med navnet UDLAND og lægger de mobilnumre ind i den, som må anvende funktionen. Derefter kan disse mobiltelefoner sende en SMS til vores system, som vil videresende den til modtageren.
OBS. Mobilnumre, der ligger i vores kundekartotek for SMS-kunder kan bruges umiddelbart.

Spørgeskema via mobil

Man kan foretage spørgeskemaundersøgelser via SMS.

Oprettelse af spørgeskema gøres på vores hjemmeside og sendes til en gruppe oprettet her. Det er nemt at gå til, da systemet har et lille eksempel, som man kan tage udgangspunkt i.

Resultatet kan enten ses på vores hjemmeside eller downloades via en kommasepareret fil, som kan bruges i et regneark.

SMS til aftaler og påmindelser
Send automatisk en påmindelse om en aftale fx. 2 dage før.

Det vil nedbringe udeblivelser fra aftaler.
Man kan definere en fast besked, hvori der automatisk indsættes datoen for aftalen.
Der er ingen grænse for, hvor langt ude i tiden, man kan lægge en SMS til afsendelse.
Løsningen kræver kun en PC med en browser.
Pris: 24 øre pr SMS, der sendes (inkl moms) Abonnement: kr. 0,00
SMS til og fra grupper med kodeord
Send SMS til de enkeltpersoner eller grupper, der skal have en kort besked via vores hjemmeside eller email

Få et kodeord og lad medlemmerne selv melde sig til eller fra via en SMS til vores system.

Hvordan gør man ?

Bestil et SMS nøgleord fx FODBOLD (kr. 50)
Opret en gruppe og lad SMSnu.dk knytte kodeordet FODBOLD til gruppen

Tilmelding:
Send SMS til 60 62 05 00
FODBOLD TIL Peter Hansen
en valgfri svartekst sendes til mobilen

Framelding:
Send SMS til 60 62 05 00
FODBOLD FRA
en valgfri svartekst sendes til mobilen

Pris: 24 øre pr SMS, der sendes til gruppemedlemmerne

Hent egne data via SMS

Opslag på kartoteksdata via SMS

Hent data via SMS fra et kartotek fx medarbejderes arbejdsplaner eller andre slags data.

Det kan ske enten via lagring af data på vores server eller ved tilgang til kundens egen server, når der forespørges.

Data hentes ved at sende et nøgleord til et bestemt mobilnummer.

Løsningen udarbejdes og prissættes individuelt.

Gratis SMS til email

Send en SMS til 60 67 05 00 og indled den med en email-adresse. Indholdet af SMSen vil blive sendt til adressen.
Fx. test@domain.tld Solen skinner og vandet er varmt herude


Reklame via SMS-klubber
Knyt kunderne til forretningen og få mersalg ved at sende dem en SMS med et godt tilbud engang imellem.
Lad kunderne tilmelde sig en SMS-klub, hvor de accepterer at få SMS med tilbud.
Vedligehold klubben som en gruppe i vores system eller send den til systemet pr email sammen med SMS-teksten, når den skal sendes.
Mobilbetaling (via overtakseret SMS)
Vi kan tilbyde mulighed for online betaling via overtakseret SMS.

Mobilbetaling via overtakseret SMS er specielt velegnet til beløb mellem 30 og 75 kr, hvor man har ret høj fortjeneste på produktet. Det skyldes, at de involverede parter (teleselskaber og tekniske operatører) beregner sig høje gebyrer for hver SMS.
Vi har to løsning (priser ex moms)

 1. Netto til kunden: 24% af betalt beløb Start: kr 500,00 Abonnement kr. 0,00
 2. Netto til kunden: 41% af betalt beløb Start: kr. 8000,00 Abonnement/md: kr. 725,00

Fra kundens egen hjemmeside kaldes et link på vores server, som tager sig af betalingen.
Slutbrugeren instrueres i at sende en eller flere SMS med et kodeord og et ordrenummer til et bestemt dansk kortnummer.
Når betalingen er gennemført kaldes et link på kundens server med resultatet.
Betalingen sker i et separat vindue, som åbnes og lukkes igen.


Kontakt os og hør nærmere.
Modtagelse af SMS og GSM modems

Nøgleord og afstemninger

Vi kan modtage SMS med et nøgleord og sende indholdet videre til en bestemt emailadresse eller kalde et link på en webserver med data. Afsenderne af de modtagne SMSer indlægges automatisk i en gruppe, så man let kan sende en fælles SMS til dem.
Dette kan fx. bruges til afstemninger, hvor kunder indsender en SMS og får et foruddefineret svar tilbage eller svaret fra webserveren.

Vi tilbyder også udleje af dedikerede GSM modems.
Engros og gateway til telenettet
Vi tilbyder at rute SMS ind i telenettet uden nogen form for tillægsydelser. Kunden sender SMS til os, som vi sørger for at få leveret til modtagerne.
Pris: kr. 0,176 + moms til Danmark, kr 0,80 + moms til udlandet. Individuelle priser til mange lande kan aftales.

Det er muligt at sende data ind i vores system via email, hjemmeside, HTTP-kald og SMPP 3.4

De tekniske muligheder er beskrevet i dette dokument SMSteknik.pdf

Nummmervalidering (HLR)

Med HLR (Home Location Register) funktionen kan man undersøge, om et telefonnummer er gyldigt/nedlagt. Det koster lidt (se hjemmesiden) at gøre dette opslag, men til gengæld kan man få fjernet ugyldige numre og undgå omkostningen ved at sende til dem.

Funktionen kan benyttes på Number info

Man kan også uploade en tekstfil med et nummer pr linje (i internationalt format fx 4512345678 for 1234 5678 i Danmark), hvorefter resultatet kan downloades som en CSV-fil. Yderligere kan resultatet for de enkelte numre slåes op på vores hjemmeside.


Hvordan sendes SMSerne?

Det er muligt at sende data ind i vores system via email, hjemmeside, HTTP-kald og SMPP 3.4

De tekniske muligheder er beskrevet i dette dokument SMSteknik.pdf

Hvordan ser jeg min saldo?
 • Login på http://smsnu.dk Saldoen kan findes midt på siden.
 • Send en SMS til 60 62 05 00 med indholdet
  SALDO minkode
  hvor 'minkode' er den kode, som du har fået tildelt af SMSnu.dk

Når kontoen kommer under kr. 30,00, kr. 15,00 og kr. 0,00 sendes straks en email til kundens email-adresse.
Hvis man opgiver sit mobilnummer, sendes varsel også til mobiltelefonen.